محصولات

سوهان مرتضوی

1000 گرم

612,000 تومان

1000 گرم

753,000 تومان

500 گرم

377,000 تومان

800 گرم

630,000 تومان

محصولات

گز مرتضوی

350 گرم

234,000 تومان

980 گرم

657,000 تومان

650 گرم

382,000 تومان

900 گرم

796,000 تومان

محصولات

دسر سوهان مرتضوی

90 گرم

35,000 تومان

90 گرم

35,000 تومان

90 گرم

35,000 تومان

90 گرم

35,000 تومان

برای دریافت مشاوره تخصصی خرید محصولات، با ما در ارتباط باشید.

داستان ما از کجا شروع شد؟

داستان مرتضوی داستان رشد گندم است؛ همان گندمی که از دل خاک، جوانه سبز درآورد و در تمامی این سال‌ها با ذوق زیر نور خورشید نشست تا قدش بلند و بلندتر شود. گندم ما در یکی از روزهای گرم اولین ماه تابستان کاشته شد و ریشه آن هر روز در خاک محکم‌تر شد تا درخت آن به ثمر بنشیند. سال‌های زیادی گذشت و ما …..

فروشگاه مرتضوی

1000 گرم

612,000 تومان

1000 گرم

753,000 تومان

500 گرم

377,000 تومان

800 گرم

630,000 تومان

400 گرم

315,000 تومان